DOPRAVNÍ KONCEPT NA TRATI 220

anotace-obloucek-jikord.jpg

Rok 2013

Na základě projednání s dotčenými obcemi, které proběhlo 10. prosince 2013, dojde od 3. února 2014 ke změně dopravního konceptu, tedy i ke změně jízdních řádů na trati č. 220 Tábor – České Budějovice. Více informací je uvedeno níže v příspěvku "Rok 2014". Zároveň na jednání s dotčenými obcemi 10. prosince 2013 byla odsouhlasena dříve avizovaná změna dopravního konceptu v úseku Sudoměřice u Tábora – Tábor u vlaků Os 8239 a Os 8289, které jsou rovněž nahrazeny dopravou autobusovou. Tato změna se uskutečnila již od 15. prosince 2013. Na autobusové dopravě se podílejí dopravci COMETT plus a ČSAD JIHOTRANS (ten jen jedním párem spojů v úseku České Budějovice – Veselí n/L.) Dle informace dopravce ČD a.s. činí roční úspora dotačních potřeb v úseku Sudoměřice u Tábora – České Budějovice cca 7 mil. Kč (bližší údaje budou známy po dodání výkazu nákladů a výnosů dle jednotlivých tratí na rok 2014). Náklady na dotaci autobusové dopravy činí v roce 2014 v úseku České Budějovice – Tábor 2 870 771 Kč, Tábor – Sudoměřice u Tábora 235 343 Kč, úspora tedy dosáhne cca 3,9 mil. Kč.

Na základě uskutečněných změn dopravního konceptu společnost JIKORD projednala s dopravcem a následně informovala cestující, že České dráhy jim umožní uplatnit právo z přepravní smlouvy u předem zakoupených časových jízdenek beze srážky. České dráhy dále umožní návratek poměrné části aktivní aplikace zaznamenané na IN kartě ČD. Opatření se týká cestujících, kteří využívají veřejnou dopravu v uvedených úsecích.

Důvodem změny dopravního konceptu bylo nedofinancování rozsahu dopravní obslužnosti železniční dopravy z finančních prostředků Jihočeského kraje dopravci ČD a pokračující výstavba IV. tranzitního koridoru s rozsáhlou výlukovou činností. Samotným dopravcem bylo vyhodnoceno, které vlaky jsou s ohledem na finanční náročnost a obsazenost cestujícími vhodné k optimalizaci. Společnost JIKORD provedla výjezdní kontroly na trati č. 220 v úseku České Budějovice – Tábor za účelem posouzení reálnosti změny dopravního konceptu a získání intenzity zátěžového proudu. Kontroly byly zaměřeny především na vlaky, které Jihočeský kraj prostřednictvím JIKORDu nebude objednávat.

V průběhu roku 2013 byly dodány 3 elektrické jednotky typu Regiopanter, které jsou kofinancovány z Regionálního operačního programu (dále jen ROP). Tento program omezil provozování pouze na území Jihočeského kraje, proto byla od 15. prosince 2013 realizována výměna dopravních výkonů mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina v rozsahu 116 780 vlkm se souhlasem Rady Jihočeského kraje a Rady Kraje Vysočina. Vozidla jsou využívána na trati 190 a 199 a od nového jízdního řádu též na vybraných vlacích na tratích 220, 225 a 196.

anotace-obloucek-jikord.jpg

Rok 2014

úsek České Budějovice - Veselí nad Lužnicí - Tábor

Od 3. února 2014 došlo ke změně dopravního konceptu na trati č. 220 České Budějovice - Tábor. Úprava se týkala 7 železničních spojů, konkrétně vlaků č. 8203, 8205, 8235, 8237, 8202, 8232 a 8210, které byly nahrazeny autobusovými spoji (nebyl nahrazen jen Os 8202 ve dnech pracovního klidu vzhledem k nízkému využití - průměrně cca 2 cestující). Náhradní autobusy odjíždějí z běžných zastávek a autobusových nádraží. Na základě uskutečněných změn dopravního konceptu společnost JIKORD projednala s dopravcem a následně informovala cestující, že České dráhy jim umožní uplatnit právo z přepravní smlouvy u předem zakoupených časových jízdenek beze srážky. České dráhy dále umožnily odpočet poměrné části aktivní aplikace zaznamenané na IN kartě ČD. Opatření se týkala cestujících, kteří využívají veřejnou dopravu v úsecích České Budějovice – Veselí nad Lužnicí - Tábor. Autobusovou dopravu v uvedeném úseku převzal dopravce COMETT PLUS, spol. s r.o. Tábor. Dotační prostředky nutné pro tohoto dopravce k realizaci autobusového konceptu představovaly dle ročního vyúčtování dopravce částku 2,582 mil. Kč.
K termínu platnosti nových jízdních řádů, tj. od 14. 12. 2014, byla převedena na autobusový koncept i víkendová doprava tratě č. 220 v úseku České Budějovice - Veselí nad Lužnicí – Tábor. Na autobusovém konceptu se podílejí dopravci ČSAD JIHOTRANS a.s. a COMETT PLUS, spol. s r.o. Toto převzetí víkendové dopravy si vyžádalo dotaci ve výši 67 064,- Kč do konce roku 2014.

anotace-obloucek-jikord.jpg

Rok 2015

změny dopravního konceptu - převzetí dopravní obslužnosti autobusovou dopravou za drážní dopravu

Dílčí změny dopravního konceptu na tratích č. 220 v úseku České Budějovice - Veselí nad Lužnicí - Tábor, které byly realizovány v průběhu roku 2014 resp. od jízdního řádu 2014/15, byly podrobně popsány ve výroční zprávě společnosti za rok 2014. Tyto změny se v plném rozsahu promítly do ekonomiky dopravní obslužnosti v roce 2015. Jednalo se o náhradu vybraných vlaků s nízkou frekvencí cestujících veřejnou linkovou dopravou.

Roční úspora tohoto racionalizačního opatření představuje úsporu dotačních prostředků z realizovaných opatření společnosti JIKORD od r. 2010 - úspory za rok 2015. Dotační prostředky v Kč:

- železnice 11 596 970

- autobus 3 680 964

= úspora 7 916 006

Náhrada vlaků byla realizována po provedených průzkumech frekvence a projednání s dotčenými obcemi. Jednalo se zásadně o vlaky, jejichž průměrná obsazenost nepřesáhla 10 osob a jejich vedení bylo s ohledem na podstatně vyšší dotační potřeby železniční dopravy proti dopravě autobusové výrazně neekonomické.

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!