Společnost JIKORD s.r.o., zajišťující dopravní obslužnost Jihočeského kraje již od svého vzniku nárazově spolupracuje s akademickou sférou (provádění průzkumové činnosti studenty, zjišťování frekvence, pedagogická činnost, atd).

Společnost JIKORD s.r.o., zajišťující dopravní obslužnost Jihočeského kraje již od svého vzniku nárazově spolupracuje s akademickou sférou (provádění průzkumové činnosti studenty, zjišťování frekvence, pedagogická činnost, atd).
Memorandum o spolupráci mezi Jihočeským krajem a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích podepsal hejtman Jihočeského kraje a rektor Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích dne 14. 10. 2013. Tento akt otevřel cestu k vytvoření široké spolupráce mezi akademickou obcí a krajem.

Již v průběhu roku 2013 probíhala dílčí jednání, kdy byla oboustranně deklarována snaha o zintenzivnění vzájemné spolupráce mezi společností JIKORD s.r.o. a Katedrou dopravy a logistiky Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Přímé propojení akademické sféry s koordinátorem dopravy přinese prestižní, vysoce odbornou spolupráci s cílem erudovaných výstupů aplikovatelných v dopravě. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ani společnost JIKORD s.r.o., však nepovažují společné pracoviště za komerční platformu spolupráce.
Umístění společného pracoviště je v budově Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Náklady na provoz, materiální a technologické vybavení jsou hrazeny z rozpočtu školy. Společné pracoviště má v počátku svého vzniku dva zaměstnance. Jeden za Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích a jeden za společnost JIKORD s.r.o., kdy každá ze stran nese mzdové náklady ke své tíži. Náplní práce obou pracovníků je především komunikace a koordinace společných úkolů, kdy Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vkládá know-how a práci expertů a studentů vysoké školy. Pracovník delegovaný za společnost JIKORD s.r.o. zadává výzkumné či jiné expertní úlohy, koordinuje průběh řešení s akcentem reálného využití v dopravní obslužnosti kraje a přebírá výsledky takto zadaných úkolů. Pracovník delegovaný za Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích komunikuje dále strukturované zadání vysokoškolským kolegům, kteří budou zodpovídat za řešení jednotlivých úkolů. Oba pracovníci se na řešení úkolů rovněž společně podílejí.

Předpokládají se především práce a výstupy spojené s analýzou efektivnosti IDS a optimalizací spojů v regionu kraje. Práce odborníků bude stanovována na základě jednotlivých, předem definovaných úkolů a časových harmonogramů jejich plnění. Společné pracoviště si dále klade za ambici získávat finanční zdroje pro svou činnost i mimo sektor vlastních rozpočtů (grantové financování a podpory třetích stran).

Zřízením společného pracoviště jsou očekávány následující přínosy:
- Zajišťování doplňkové kontrolní a průzkumné činnosti ve spojích veřejné linkové osobní dopravy (autobusy regionální i MHD) a veřejné drážní dopravy (vlaky a trolejbusy MHD) v podstatně větším rozsahu než je to možné v současné době.
- Řešení problematiky dopravní obslužnosti (optimalizace regionální dopravy, odstranění souběhů BUS – VLAK, řešení návazností v přestupních uzlech) formou průzkumů a studií.
- Realizace podpůrné činnosti při zpracování koncepce IDS - řešení organizace autobusových linek v jednotlivých mikroregionech Jihočeského kraje zavedením „páteřních linek" a „doplňkových linek" (formou napájecí funkce pro páteřní železniční a autobusové linky).
- Spolupráce při zpracování přepravních a tarifních podmínek možného zavedení IDS. Průzkumná činnost zaměřená na kvalitu vozového parku a na zjišťování síly přepravních proudů. Informační a marketingová podpora ve veřejné dopravě, podpora možného zavedení IDS.
- Řešení dílčích potřeb Jihočeského kraje prostřednictvím bakalářských a diplomových prací.
- Podpora při zpracování a realizaci propagační činnosti společnosti JIKORD s.r.o. (výstavy, veletrhy), akademická osvěta. Zpracování propagačních materiálů, brožurek, listin a dokumentů.

Očekávat lze i náklady, které lze specifikovat zejména nárůstem počtu zaměstnanců společnosti o jednoho pracovníka, pro rok 2014 však bez finančního navýšení rozpočtu oproti roku 2013.

S ohledem na poměr mezi očekávanými přínosy a náklady, lze bezpochyby konstatovat kladný přínos pro dopravní obslužnost Jihočeského kraje, kdy výsledky pracoviště budou, krom odborného posouzení koordinátora, verifikovány i autoritami z řad akademické obce.

Prvním identifikovaným úkolem společného pracoviště bude posouzení efektivnosti zavedení IDS v Jihočeském kraji. V rámci tohoto úkolu budou zhodnoceny finanční náklady na zavedení IDS, posouzení rozsahu a způsobu integrace, včetně přínosů a efektivity pro Jihočeský kraj, zejména pro jeho obyvatele.

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!