Mikroregion Kaplicko

anotace-obloucek-jikord.jpg

ZÁVĚR PROJEKTU

"EFEKTIVNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST PŘÍHRANIČNÍHO MIKROREGIONU KAPLICKO"

Mikroregion Kaplicko se nachází v jižní části Jihočeského kraje, v okrese Český Krumlov. Hlavním směrem denního dojíždění jsou v rámci okresu spádové obce Kaplice (2 080 dojíždějících), Český Krumlov (445), Velešín (182) a Dolní Dvořiště (161). Mimo mikroregion jsou to České Budějovice (1 316) a Praha (127). Do zahraničí dojíždí za prací celkem (208 obyvatel). Pro potřebu analýzy zdrojů a cílů přepravy osob do zaměstnání jsou významnými údaji zaměstnavatelé v mikroregionu. Je zde relativně velký počet registrovaných subjektů (celkem 4 487), které mají podstatný význam pro určení toků veřejné přepravy osob. Středních a velkých podniků je poměrně vysoký počet. Významný podíl mají průmyslové podniky v obcích Kaplice a Velešín.
Výhledově nejsou v oblasti předpokládány rozvojové záměry, které by výrazněji ovlivnily potřebu významnějších změn rozsahu či spádovosti dopravní obslužnosti mikroregionu veřejnou dopravou.

Veřejná doprava osob je v mikroregionu zajišťována v současné době následovně:

  • na železniční trati č. 196 České Budějovice – Horní Dvořiště zajišťuje regionální železniční dopravu v závazku veřejné služby společnost České dráhy a. s., s dopravním výkonem 389 900,4 vlkm u dálkové dopravy a 304 433,2 vlkm u regionální dopravy,

  • 14 regionálních linek veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby a provozuje společnost ČSAD autobusy České Budějovice, a. s., s dopravním výkonem 938 059 km,

  • 1 regionální linku veřejné linkové dopravy (České Budějovice – Kaplice) mimo závazek provozuje společnost ČSAD autobusy České Budějovice, a. s., s dopravním výkonem 57 787 km,

  • 5 regionálních linek veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby provozuje společnost ČSAD Jihotrans a.s.,s dopravním výkonem 476 123 km,

  • 1 regionální linku veřejné linkové dopravy (České Budějovice – Kaplice) mimo závazek provozuje společnost ČSAD Jihotrans, a.s., s dopravním výkonem 104 900 km.

V rámci dopravních výkonů je v letošním roce (2012) cena dopravního výkonu za 1 vlkm v železniční dopravě oceněna na 99,14 Kč, u veřejné silniční linkové dopravy je 1 ujkm u ČSAD autobusy České Budějovice a.s. 34,17 Kč a u ČSAD Jihotrans a.s. 33,47 Kč.

Racionalizace dopravní obslužnosti mikroregionu spočívá zejména v následujících skutečnostech:

  • realizace požadavku obcí a občanů na zavedení nových vlaků. Os 8502 Summerau (07:23) – České Budějovice (08:38) vedeného denně a Os 8552/3 v úseku České Budějovice (15:02) – Vyšší Brod klášter (16:31) vedeného v pracovní dny,
  • postupná náhrada autobusů na méně vytížených linkách minibusy (jedná se o linky 320410 Trhové Sviny – Ločenice – Besednice – Velešín spoj č. 15), Dále spoje 1, 3, 10 a 38 linky 320420 Trhové Sviny – Benešov nad Černou – Leopoldov – Kaplice a spoje 3, 4, 11, 15, 16, 29, 30, 38, 39, 44, 59 a 61 linky 320470 Hranice – Nové Hrady – Benešov nad Černou.
  • zlepšení koordinace železniční a autobusové dopravy (zavedení koordinované návaznosti spojů v žst. Kaplice a žst. Rybník),

· bude vhodné zvážit na vybraných linkách možnost využití „spojů na zavolání" s využitím mikrobusů.

V rámci těchto racionalizačních opatření lze vyčíslit úspory dosahující výše cca 975 tis Kč. Více Příloha č. 7 a 8. Dosažené úspory budou použity pro zavedení nových spojů do systému ZVS.
Zavedení nové koncepce organizace dopravy (s výjimkou uvažovaných „spojů na zavolání") se předpokládá od termínu změny jízdního řádu 2012/2013 veřejné vnitrostátní linkové dopravy a železniční dopravy vyhlášené Ministerstvem dopravy ČR pro rok 2012 – neděle 9. prosince 2012.


Celá dokumentace je k dispozici v sídle společnosti JIKORD.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2012

V měsíci říjnu 2012 byl dokončen projekt mikroregionu Kaplicko. V rámci řešení dopravní obslužnosti mikroregionu došlo k zajištění a posílení koordinace autobusové a drážní dopravy v železniční stanici Kaplice, nádraží. Železniční zastávka Kaplice leží mimo katastr města Kaplice a od centra města je vzdálená 5 km. Autobusové spoje byly navázány k vlakovým spojům, případně byly zavedeny nové autobusové spoje. Aby nedošlo ke zvýšení nároků na dotaci kraje, byly nové autobusové spoje hrazeny z úspor při nasazení malokapacitních autobusů. Změny ve veřejné linkové dopravě se budou v příštích létech týkat především náhrady současných dopravních prostředků malokapacitními autobusy s nižšími provozními náklady. V průběhu září 2012 nasadil dopravce ČSAD JIHOTRANS a.s. do provozu v mikroregionu dva malokapacitní autobusy STRATOS LE37 s obsaditelností 24 sedících a 12 stojících cestujících, s možností převozu 1 dětského kočárku nebo invalidního vozíku. Autobusy budou provozovány celkem na 17 spojích. Úspora dotací, která vznikne nasazením malokapacitních autobusů na 17 spojů při stanovení ceny dopravního výkonu 28,40 Kč/km představuje za rok cca 300 tis. Kč. Dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. nasadil v průběhu měsíce září 2012 do mikroregionu Kaplicko tři malokapacitní autobusy Iveco Rošero a koncem roku 2012 další malokapacitní autobus. Tento autobus má obsaditelnost 36 osob. 22 sedících, z toho 2 sedačky jsou sklopné a 14 stojících osob. Malokapacitní autobusy jsou nasazeny na lince 330002 Kaplice - Rožmberk n. Vlt. - Frymburk, na lince 330004 Kaplice - Střítež, Kaplice nádr., žst. – Besednice - Velešín, na lince 330009 Kaplice – Pořešín - Střítež, Kaplice nádraží, žel. st. a na spojích 7 a 10 linky 330011 Kaplice-Benešov n. Černou - Pohorská Ves, Leopoldov. Úspora dotací, která vznikne nasazením malokapacitních autobusů na výše uvedené spoje, představuje při stanovení ceny dopravního výkonu 29,30 Kč/km za rok cca 675 tis. Kč.

V průběhu roku 2013, po projednání a schválení Radou Jihočeského kraje, se předpokládá jako další úsporný krok zavedení spojů na zavolání. Tyto spoje budou vybrány ze stávajících spojů. Současné spoje s nízkým a nepravidelným využitím budou převedeny na spoje na zavolání. Řešení umožní zachovat stávající dopravní obslužnost s vynaložením přiměřených finančních prostředků ze strany kraje. Veškeré uspořené finanční prostředky vygenerované racionalizačními opatřeními v roce 2012 byly použity na zařazení páteřních autobusových linek 320030 České BudějoviceVelešín-Kaplice a 330030 Kaplice-Velešín-České Budějovice do systému závazku veřejné služby. Pokud by tyto linky byly mimo závazek veřejné služby, nebylo by možné plně zajistit potřebné návaznosti drážní a autobusové dopravy. V železniční dopravě, došlo k úpravě rozložení spojů podle požadavků jednotlivých obcí a připomínek cestujících. Celkové výkony v železniční dopravě jsou výkonově neutrální. 

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!