Ekonomická a koncepční činnost

Ekonomická činnost

V první fázi činnosti společnosti je ekonomickým výsledkem úspora vynakládaných finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti Kraje, které lze dosáhnout:

Optimalizací vedení linek (spojů) vlaků v rámci kraje.
I v koordinaci s kraji sousedními, nahrazením málo vytížených spojů (vlaků) levnějším druhem dopravy.
Rušení nevyužitých spojů (vlaků).
Uplatnění sankcí vyplývajících z kontrolní činnosti ve vztahu k dopravcům.
Trvalým tlakem na dopravce, aby racionalizovali provoz a přepravu (využívání hospodárnějších způsobů přepravy)

 

Koncepce činnosti ve střednědobém horizontu

Příprava funkčního modelu koordinace veřejné hromadné osobní dopravy v Jihočeském kraji s posouzením možnosti zavedení IDS a jeho celkové společenské efektivnosti.
Posouzení regionální železniční dopravy v Jihočeském kraji s ohledem na její budoucí vývoj.
Příprava metodiky šetření intenzity přepravních a zátěžových proudů a využití přepravní kapacity dopravních prostředků jednotlivých dopravních oborů a druhů dopravy.
Vypracování návrhů na podporu veřejné hromadné osobní dopravy.
Provedení šetření intenzity přepravy osob na všech regionálních železničních tratích u vybraných osobních vlaků.
Spolupráce na rozvojových studiích kraje – ve vztahu k rozvoji dopravní infrastruktury pro veřejnou dopravu.
Spolupráce na zajištění osobní dopravy a přepravy mezi Jihočeským krajem a sousedními regiony.
Zapracování plánu dopravní obslužnosti území dle zákona 194/2010 Sb.

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.