IDS JINDŘICHŮV HRADEC

anotace-obloucek-jikord.jpgROK 2013

Již v prvním čtvrtletí roku 2013 započaly přípravné práce na pilotním projektu IDS Jindřichův Hradec, jehož návrh byl zpracován ve třech variantách. V součinnosti s městem Jindřichův Hradec byl stanoven rozsah dopravy v systému IDS jak z hlediska zapojení linek pravidelné dopravy, tak z hlediska územního rozsahu a zastávek zařazených do IDS. Město Jindřichův Hradec stanovilo tarif IDS Jindřichův Hradec, společnost JIKORD sestavila smluvní přepravní podmínky a pravidla pro vydávání a zúčtování jízdenek včetně výpočtu protarifovací ztráty. Do systému je zahrnuto 20 příměstských a 5 linek MHD, linky obsluhují 54 autobusových zastávek. Zkušební provoz byl zahájen 1. 1. 2014 na dobu 2 let, přičemž výsledky budou vyhodnocovány čtvrtletně.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2014

V průběhu druhé poloviny roku 2013 připravil JIKORD k realizaci pilotní projekt IDS Jindřichův Hradec na základě požadavku představitelů Města Jindřichův Hradec a s podporou vedení Jihočeského kraje. Financování IDS JH je dvousložkové, jak z prostředků Města Jindřichův Hradec tak i z prostředků Jihočeského kraje. Do smlouvy o závazku veřejné služby pro rok 2014 s provozujícím dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s. byla zapracována částka 850 000 Kč jako, tzv. protarifovací ztráta vzniklá provozem IDS Jindřichův Hradec. Veškeré náležitosti zavedení a provozu IDS, včetně vykazování protarifovací ztráty jsou řešeny zápisem z jednání ve věci zavedení IDS JH ze dne 20. 12. 2013, konaného za účasti JIKORDu, Města Jindřichův Hradec a ICOMu Transport Jihlava (ČSAD Jindřichův Hradec a.s.), který je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Od 1. 1. 2014 je na zkušební dobu 2 let projekt realizován. Do IDS Jindřichův Hradec je zařazeno 20 autobusových linek příměstské dopravy a 5 linek městské dopravy. Systém IDS JH obsluhuje 55 zastávek autobusů příměstské dopravy ve správním obvodu města Jindřichův Hradec. Tímto projektem je umožněno občanům místních částí Jindřichova Hradec využívat jednotného tarifu IDS.

JIKORD v souladu se smlouvou prováděl čtvrtletně kontrolu vyúčtování protarifovací ztráty.  Dále provedl dvě kontroly v sídle dopravce (27. 3. 2014 a 29. 1. 2015) se zaměřením na ekonomiku provozu, na připomínky a náměty ze strany cestujících či dopravce. Se zástupci Města Jindřichův Hradec byl zkušební provoz IDS konzultován operativně. Za celou dobu zkušebního provozu za rok 2014 nebyla ze strany cestujících, Města Jindřichův Hradec ani provozujícího dopravce ČSAD Jindřichův Hradec vznesena žádná stížnost či připomínka ke zkušebnímu provozu IDS.

Za rok 2014 bylo autobusy příměstské dopravy v rámci IDS JH přepraveno 71 370 cestujících. Celkové čerpání protarifovací ztráty za rok 2014 činí 655 067,- Kč. Tzn., že nebyla dočerpána vyčleněná částka 850 000 Kč zapracovaná do smlouvy o ZVS na rok 2014. O rozdíl mezi smluvní a skutečnou částkou, tj. 194 933 Kč byla snížena celková smluvní částka pro dopravce ČSAD Jindřichův Hradec za rok 2014.

Pro rok 2015, s odkazem na skutečnost roku 2014, byla do smlouvy o ZVS s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s. zapracována částka na protarifovací ztrátu v rámci IDS JH ve výši 750 000 Kč.

Po ukončení zkušebního provozu doporučí JIKORD městu JH úpravu tarifu, především ročního občanského předplatného. V porovnání s jinými městy Jihočeského kraje je uplatňovaný tarif v JH výrazně nižší. (Roční občanské předplatné v JH 1 200 Kč; PI 2 400 Kč; ST 2 000 I pásmo/2 720 II pásma; TA 3 600 I zóna/4 000 II zóny, 4 400 III zóny; ČB 3 630 I zóna/5 600 II zóny).

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2015

Financování IDS Jindřichův Hradec je stále dvousložkové, jak z prostředků Města Jindřichův Hradec tak i z prostředků Jihočeského kraje. Jihočeský kraj poskytl na projekt IDS JH v roce 2015 formou Smlouvy o závazku veřejné služby finanční prostředky na protarifovací ztrátu ve výši 646 006 Kč. Součástí Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou dopravou, uzavřenou mezi Jihočeským krajem a dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s., je přesné stanovení pravidel vykazování vzniklé protarifovací ztráty.

JIKORD v souladu se smlouvou zajišťuje po celou dobu zkušebního provozu kontrolu čtvrtletního vyúčtování protarifovací ztráty IDS JH na základě předaných dat dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s. V roce 2015 provedl JIKORD tři kontroly přímo u dopravce ve dnech 29. 1. 2015, 8. 6. 2015 a 25. 9. 2015 zaměřené na ekonomiku provozu, vyúčtování a vyhodnocení provozu IDS Jindřichův Hradec. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny závady. Po celou dobu trvání IDS Jindřichův Hradec nebyly ze strany cestující veřejnosti zaznamenány negativní ohlasy či připomínky k provozu IDS.

Za rok 2015 bylo přepraveno 71 224 cestujících.

Zkušební doba pilotního projektu IDS Jindřichův Hradec uplynula dnem 31. 12. 2015. Projekt byl projednán na vedení Jihočeského kraje, kde bylo konstatováno, že se projekt osvědčil a bylo uloženo jednateli společnosti JIKORD pokračovat v projektu IDS Jindřichův Hradec i v roce 2016.

Dne 3. prosince 2015 proběhlo jednání v Jindřichově Hradci za účasti JIKORDu, Města Jindřichův Hradec a provozujícího dopravce ČSAD Jindřichův Hradec a.s. Zúčastněné strany se dohodly na jeho pokračování v roce 2016.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2016

Projekt se osvědčil, a proto pokračoval, na základě rozhodnutí vedení JčK i v roce 2016.

Financování IDS JH je dvousložkové. Z prostředků Města Jindřichův Hradec a z prostředků Jihočeského kraje. Jihočeský kraj zapracoval do smlouvy o závazku veřejné služby s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s. částku na tzv. protarifovací ztrátu vzniklou provozem IDS JH (rozdíl mezi tarifem MHD a veřejné linkové dopravy). V roce 2016 byla na projekt IDS JH ze strany Jihočeského kraje poskytnuta částka 696 171,-- Kč. JIKORD zajišťuje v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby po celou dobu provozu čtvrtletní vyúčtování protarifovací ztráty za IDS JH na základě předaných dat dopravcem. JIKORD provádí průběžné kontroly přímo u dopravce ČSAD Jindřichův Hradec a.s. zaměřené na ekonomiku provozu, vyúčtování a vyhodnocení provozu IDS JH.

Za rok 2016 bylo autobusy příměstské dopravy v rámci IDS JH přepraveno 71 962 cestujících.

Vzhledem k trvajícímu zájmu Města Jindřichův Hradec a kladným ohlasům ze strany cestující vedení Jihočeského kraje souhlasilo s pokračováním projektu IDS JH i v roce 2017 v nezměněném rozsahu.

Od roku 2018 se předpokládá rozšíření IDS JH. Toto rozšíření by bylo realizováno již za podmínek IDS Jihočeského kraje.

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!