Projekt DY-THA

 Projekt DY-THA rail (www.pokoleji.cz) je navazujícím projektem na projekt "Dosažitelnost spojuje". Vedoucím partnerem projektu je Svazek obcí a dalšími partnery jsou Zukunftsraum, města Třešť, Telč, Dačice a Slavonice. Tento projekt je spolufinancovaný z fondů Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko, který se zaměřuje na využití obrovského potenciálu železniční trati a jejího okolí mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi.

Tento projekt, spolufinancovaný z operačního programu Evropská území spolupráce Rakousko - Česká Republika 2007 - 2013 (dále jen EÚS), s oficiálním názvem DY-THA rail, realizací v termínu 1. 1. 2012 – 31. 8. 2014 a celkovými způsobilými výdaji ve výši 946 548 € si klade za obecný cíl rozvoj cestovního ruchu a kultury v ekonomicky slabých regionech podél osy Waidhofen - Telč.
Hlavním záměrem projektu je využít velkého potenciálu stávající železniční trati Kostelec-Slavonice s návazností na nově vznikající cyklostezku v Rakousku a vytvoření ucelené nabídky turistických atraktivit ve všech dotčených regionech (tzv. na "jedné trati"), využít pro turistiku atraktivního území podél trati a historie trati pro rozvoj a posílení cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské hranice.
Cílem projektu je rovněž zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj v dotčených regionech, k čemuž bude sloužit marketingový průzkum a studie udržitelnosti a dalšího rozvoje a využití trati pro cestovní ruch na obou stranách hranice k využití železnice a cyklostezky. Publicita a propagační opatření realizované v rámci projektu pak poslouží jako základ pro udržitelnost oblastního rozvoje a cestovního ruchu v dalších letech po skončení projektu.
V rámci projektu budou dále vytvořeny muzejní a výstavní expozice lokomotiv, vagonů a další techniky a modelů v nyní málo využívaných prostorách ČD na nádražích. V turistické sezóně budou také pořádány pravidelné jízdy historickým vlakem na trati Kostelec – Slavonice. Bude se jednat např. o jízdy mikulášské, vánoční a jiné se speciální tematikou a doprovodným naučným programem.
Základním výstupem projektu bude rozvoj regionů a cestovního ruchu v oblasti a navázání a upevnění úzké spolupráce příhraničních regionů prostřednictvím uspořádání různých kulturních akcí a společné propagace.

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.