Výstupy projektu Posouzení zavedení IDS v Jihočeském kraji

Upozorňujeme, že materiály vytvořené společností JIKORD, s. r. o. v rámci projektu
Posouzení zavedení IDS v Jihočeském kraji
ještě nebyly schváleny orgány Jihočeského kraje.
Na základě této skutečnosti je k nim nutno takto přistupovat.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.