DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME

anotace-obloucek-jikord.jpg

Společnost JIKORD má rovněž zájem o účast v novém mezinárodním programu pro ČR DANUBE (Podunajská strategie) v rámci projektu AMOD (Academy for Sustainable Mobility in the Danube Region). Vedoucím partnerem projektu je Ministerstvo pro dopravu a infrastrukturu Bádenska – Württemberska a k projektu se zatím přihlásilo 12 partnerů ze 7 států. Plánovaný rozpočet činí 2 929 000 EUR, z toho podíl společnosti JIKORD 101 000 EUR. Vedoucí partner předložil v termínu 3. 11. 2015 žádost do prvního kola výzvy, o možném postupu do druhého kola by mělo být rozhodnuto do konce I. čtvrtletí 2016. V případě tohoto postupu předloží JIKORD samosprávě Jihočeského kraje žádost o kofinancování ve výši 15 %. Výdajů projektu.

JIKORD by v případě postupu do 2. kola výzvy předložil tyto specifické aktivity:
- zpracování dokumentace nabídkového řízení pro veřejnou linkovou dopravu pro 2 regiony sousedící s Rakouskem vč. napojení veřejné dopravy na síť TEN-T,
- publicita veřejné dopravy v rámci kraje (IDS).

anotace-obloucek-jikord.jpg

Rok 2016

I když byla ZK schválena žádost JIKORDu o předfinancování a kofinancování projektu ve výši 15%, nebyla následně aktivita řídícím orgánem přijata a vedoucí partner rozhodl žádost aktualizovat a předložit do 2. výzvy programu, která by měla být vyhlášena na přelomu dubna/května 2017. Další postup při aktualizaci žádosti bude záležet na požadavcích vedoucího partnera.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.