irop-cz-ro-b-c-rgb.jpg

CENTRÁLNÍ DISPEČINK

Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (IDS)

pro oblast Českobudějovicka

(CZ.06.1.37/0.0./0.0/16_046/005641)

Cíl

Projekt řeší koordinaci jednotlivých dopravních módů ve veřejné dopravě v rámci Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje pro oblast Českobudějovicka, který byl zaveden od 1.1.2017. Vedle tarifní integrace se jedná i o přepravní integraci, tj. zajištění návaznosti železniční dopravy, veřejné linkové dopravy a městské hromadné dopravy. Společnost JIKORD postupně zlepšuje přípojné návaznosti, ale garantované přestupy mezi jednotlivými dopravními módy lze zajistit pouze pomocí dispečinku, který v případě zpoždění či mimořádností komunikuje s dispečery jednotlivých dopravců (v případě veřejné linkové dopravy pak přímo s řidiči autobusů) a řeší zajištění přepravy cestujících v rámci oblasti svého působení. Dalším aspektem je informovanost cestující veřejnosti, která dosud není zajištěna on-line, tj. zajištění možnosti, aby cestující zjistil na internetu polohu (příp. zpoždění) jednotlivých spojů, toto je možné v omezeném rozsahu pouze v železniční dopravě. Význam má i sepětí teorie a praxe – využití dispečerského pracoviště pro praktickou výuku studentů Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích, oborů doprava a logistika.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

centralni-dispecink.jpg

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.