ANALÝZA POTENCIÁLŮ PŘESHRANIČNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY

anotace-obloucek-jikord.jpg

V létech 2014 - 2015 společnost JIKORD spolupracovala na projektu Evropské územní spolupráce Cíl 3 ČR – Rakousko „Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy AT-CZ", jehož vedoucím partnerem bylo rovněž Dolní Rakousko. Tato aktivita byla realizována formou tzv. sdílených výdajů, přičemž vedoucí partner zadal externí zpracování studie, která byla průběžně projednávána a konzultována všemi partnery. Oproti původním předpokladům nebyly zadány průzkumy na jednotlivých hraničních přechodech, takže společnost JIKORD se podílela pouze na předání podkladů zhotoviteli studie a průběžných konzultacích. Projekt byl fyzicky ukončen do 31. 12. 2014 (dokumentace předána české straně v lednu 2015).

anotace-obloucek-jikord.jpg

Rok 2015

Vyúčtování proběhlo v roce 2015 s tímto výsledkem: Výdaje byly certifikovány v celkové výši 11 847 EUR, proti schválenému rozpočtu 14 846 EUR nebylo čerpáno 2 999 EUR (nižší cena studie). Z celkových výdajů projektu činil podíl státu 592 EUR, podíl ERDF (Cíl 3) 10 070 EUR, příspěvek Jihočeského kraje 1 185 EUR.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.