ŘEŠENÍ SOBOTNÍCH A NEDĚLNÍCH SPOJŮ

anotace-obloucek-jikord.jpg

Řešení sobotních a nedělních spojů zajišťovaných Dopravním podnikem města České Budějovice pro obce Hosín, Hrdějovice a Hluboká nad Vltavou. Začátkem roku 2013 byl řešen problém nesystémové dotace 8 sobotních a nedělních spojů pro obce Hosín, Hrdějovice a Hluboká nad Vltavou. Tyto spoje zajišťoval pro Jihočeský kraj Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. Ze 17 obcí v blízkém okolí Českých Budějovic, pro které Dopravní podnik města České Budějovice zajišťuje dopravu, pouze u výše uvedených tří obcí poskytoval obsluhu i v sobotu a neděli, přestože v tyto dny byla zajištěna dopravní obslužnost i jinými druhy dopravy. JIKORD inicioval jednání s dotčenými obcemi a závěrečné společné jednání obcí a Dopravního podniku města České Budějovice. Výsledkem jednání byla dohoda o ukončení dotování sobotních a nedělních spojů Jihočeským krajem ke dni 1. 4. 2013. Úspora představovala 367 883,- Kč do konce roku 2013. Roční úspora činí 490 000 Kč.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.