Oblast Vlachovo Březí

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2014

V souladu se schváleným Plánem dopravní obslužnosti území na léta 2012-2016 byly zavedeny s novým jízdním řádem, tj. od 15. 12. 2014 spoje na objednání u dopravce „Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o."
Dopravce dosahuje na spojích zařazených do závazku veřejné služby nízké efektivity. Provozuje dopravu v okolí Vlachova Březí, okres Prachatice, tedy oblasti hospodářsky slabé a s nízkou hustotou obyvatel. Každé rušení stávajících spojů by bylo velmi problematickou a kritizovanou záležitostí. JIKORD s dopravcem DPMVB projednal možnost zařazení vybraných stávajících spojů s nepravidelnou frekvencí do systému spojů na objednání. Tímto řešením nedojde ke snížení dopravní obslužnosti oblasti a zároveň bude vykázána úspora finančních prostředků kraje u nerealizovaných spojů na objednání. Úspora pro rok 2015 může činit cca 50 000 Kč (téměř 6 % z celkové částky prokazatelné ztráty hrazené ročně dopravci DPMVB z prostředků krajského rozpočtu).
Zatímco v mikroregionu Milevsko se při zavádění zkušebního provozu spojů na objednání zřizovaly nové spoje, v případě DPMVB se jedná pouze o úpravu stávajících spojů, které vykazují nízkou ekonomickou efektivitu. Projekt vzala porada vedení Jihočeského kraje na vědomí a uložila jednateli společnosti JIKORD realizaci a zapracování spojů na objednání do smlouvy o ZVS pro dopravce DPMVB pro rok 2015.anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2015

Pro rok 2015 byly do systému SNO zařazeny 3 regionální linky dopravce DPMVB, 8 spojů, 7 obcí a jejich částí. Úspora za rok 2015 za nerealizované spoje, které by v případě ponechání běžného systému provozu spojů musely být vypraveny, činila 59 337 Kč, tj. 7,14 % ze smluvní částky prokazatelné ztráty pro rok 2015 dopravci DPMVB z prostředků krajského rozpočtu.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2016

V roce 2016 bylo zařazeno do systému 6 spojů na 2 regionálních linkách, které obsluhují 8 obcí a jejich částí. Spoje na objednání provozuje „Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o." Finanční úspora za neodjeté spoje činila 25.048,-- Kč.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.