Mikroregion Soběslavsko

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2014

V průběhu roku 2014 byl ve spolupráci s VŠTE dokončen projekt efektivní dopravní obslužnosti mikroregionu Soběslavsko. Jedná se o oblast s řídkým osídlením a vysokou mírou nezaměstnanosti, což má za následek nízkou intenzitu zátěžových proudů cestujících a tudíž nízké využití přepravní kapacity dopravních prostředků. Prioritním dopravcem v uvedeném mikroregionu je COMETT PLUS, spol. s r.o. Tábor, který zde zajišťuje 16 autobusových linek v závazku veřejné služby. Po provedené analýze turnusových oběhů a projednání s dopravcem byly vytipovány turnusy, které je možné obsloužit celoročně malokapacitními autobusy. Jedná se celkem o 4 malokapacitní autobusy s proběhem 170 639 km/ročně. Tato změna ve vozovém parku dopravce a zapracování do smlouvy o závazku veřejné služby pro rok 2015 přinese úsporu dotačních finančních prostředků Jihočeského kraje ve výši cca 853 tis. Kč.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.