Důvody založení a cíle

Důvody založení společnosti

  1. Oddělení výkonu samostatné působnosti v oblasti zajištění dopravní obslužnosti kraje od výkonu státní správy v přenesené působnosti, kterou bude nadále vykonávat Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Krajského úřadu.
  2. Cílem opatření je zvýšení ekonomické efektivnosti vynaložených veřejných finančních prostředků na dopravní obslužnost regionu, zejména optimalizací dopravních výkonů, prohloubení kontroly činnosti dopravců v provozní, přepravní i ekonomické oblasti v rámci objednaného rozsahu dopravní obslužnosti.

 

Cíle společnosti

  1. Hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými opatřeními kraje.
  2. Výhledovým cílem je příprava a posouzení integrovaného dopravního systému kraje a při případné realizaci také jeho organizace a řízení.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.