IDS JINDŘICHŮV HRADEC

anotace-obloucek-jikord.jpgROK 2014

V průběhu druhé poloviny roku 2013 připravil JIKORD k realizaci pilotní projekt IDS Jindřichův Hradec na základě požadavku představitelů Města Jindřichův Hradec a s podporou vedení Jihočeského kraje. Financování IDS JH je dvousložkové, jak z prostředků Města Jindřichův Hradec tak i z prostředků Jihočeského kraje. Do smlouvy o závazku veřejné služby pro rok 2014 s provozujícím dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s. byla zapracována částka 850 000 Kč jako, tzv. protarifovací ztráta vzniklá provozem IDS Jindřichův Hradec. Veškeré náležitosti zavedení a provozu IDS, včetně vykazování protarifovací ztráty jsou řešeny zápisem z jednání ve věci zavedení IDS JH ze dne 20. 12. 2013, konaného za účasti JIKORDu, Města Jindřichův Hradec a ICOMu Transport Jihlava (ČSAD Jindřichův Hradec a.s.), který je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

Od 1. 1. 2014 je na zkušební dobu 2 let projekt realizován. Do IDS Jindřichův Hradec je zařazeno 20 autobusových linek příměstské dopravy a 5 linek městské dopravy. Systém IDS JH obsluhuje 55 zastávek autobusů příměstské dopravy ve správním obvodu města Jindřichův Hradec. Tímto projektem je umožněno občanům místních částí Jindřichova Hradec využívat jednotného tarifu IDS.

JIKORD v souladu se smlouvou prováděl čtvrtletně kontrolu vyúčtování protarifovací ztráty.  Dále provedl dvě kontroly v sídle dopravce (27. 3. 2014 a 29. 1. 2015) se zaměřením na ekonomiku provozu, na připomínky a náměty ze strany cestujících či dopravce. Se zástupci Města Jindřichův Hradec byl zkušební provoz IDS konzultován operativně. Za celou dobu zkušebního provozu za rok 2014 nebyla ze strany cestujících, Města Jindřichův Hradec ani provozujícího dopravce ČSAD Jindřichův Hradec vznesena žádná stížnost či připomínka ke zkušebnímu provozu IDS.

Za rok 2014 bylo autobusy příměstské dopravy v rámci IDS JH přepraveno 71 370 cestujících. Celkové čerpání protarifovací ztráty za rok 2014 činí 655 067,- Kč. Tzn., že nebyla dočerpána vyčleněná částka 850 000 Kč zapracovaná do smlouvy o ZVS na rok 2014. O rozdíl mezi smluvní a skutečnou částkou, tj. 194 933 Kč byla snížena celková smluvní částka pro dopravce ČSAD Jindřichův Hradec za rok 2014.

Pro rok 2015, s odkazem na skutečnost roku 2014, byla do smlouvy o ZVS s dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec a.s. zapracována částka na protarifovací ztrátu v rámci IDS JH ve výši 750 000 Kč.

Po ukončení zkušebního provozu doporučí JIKORD městu JH úpravu tarifu, především ročního občanského předplatného. V porovnání s jinými městy Jihočeského kraje je uplatňovaný tarif v JH výrazně nižší. (Roční občanské předplatné v JH 1 200 Kč; PI 2 400 Kč; ST 2 000 I pásmo/2 720 II pásma; TA 3 600 I zóna/4 000 II zóny, 4 400 III zóny; ČB 3 630 I zóna/5 600 II zóny).

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2013

Již v prvním čtvrtletí roku 2013 započaly přípravné práce na pilotním projektu IDS Jindřichův Hradec, jehož návrh byl zpracován ve třech variantách. V součinnosti s městem Jindřichův Hradec byl stanoven rozsah dopravy v systému IDS jak z hlediska zapojení linek pravidelné dopravy, tak z hlediska územního rozsahu a zastávek zařazených do IDS. Město Jindřichův Hradec stanovilo tarif IDS Jindřichův Hradec, společnost JIKORD sestavila smluvní přepravní podmínky a pravidla pro vydávání a zúčtování jízdenek včetně výpočtu protarifovací ztráty. Do systému je zahrnuto 20 příměstských a 5 linek MHD, linky obsluhují 54 autobusových zastávek. Zkušební provoz byl zahájen 1. 1. 2014 na dobu 2 let, přičemž výsledky budou vyhodnocovány čtvrtletně.

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.