Zajištění efektivní dopravní obslužnosti v mikroregionu Milevsko

"Spoj na zavolání"

Spoj na zavolání je způsob linkové autobusové dopravy, při němž jsou sice v jízdním řádu uvedeny konkrétní spoje s pevně daným časem jízdy, avšak tyto spoje vyjedou pouze za podmínky, že alespoň jeden cestující potvrdí rezervací (například telefonicky, nebo u řidiče vozidla), že hodlá spoj použít.

  • Telefonní číslo rezervace: 386 10 01 99
  • Bezplatné telefonní číslo rezervace: 800 55 00 99

PÁR VĚT O NÁS

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje. Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.